Tietosuojaseloste (13.8.2018)

Imperiumi-taloushallinto

1. Rekisterin nimi

Imperiumi-palvelun asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Haave Oy
Hakamäenkuja 1
FI-01510 VANTAA
Y-tunnus: 1109953-6
Puhelin: 09 856 19420

3. Rekisteriasoiden yhteyshenkilö

Stina Järvi
Sähköposti: stina.jarvi@haaveinc.com
Puhelin: 09 856 19420

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Imperiumi-palvelu käyttää asiakkaan henkilötietoja palvelun toteuttamiseen, asiakkaan palvelun käytöstä laskuttamiseen, palvelussa tapahtuvista olennaisista muutoksista tiedottamiseen sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen. Asiakkaan hekilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus. Asiakkaiden palvelun kautta lähettämien laskujen sisällön osalta rekisterinpitäjä on asiakas.

5. Rekisterin tietosisältö

Sovelluksen rekisteröitynyt käyttäjä:
– Yrityksen nimi
– Yrityksen y-tunnus
– Yhteyshenkilön nimi
– Yhteyshenkilön puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kirjautumistiedot
– Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan suoraan palvelun asiakkaalta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämänä sen hetkisen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tietoja voidaan myös luovuttaa asiakkaan laskutuksen yhteydessä, palvelun ja asiakaspalvelun toteuttamisen yhteydessä sekä lain pakottamissa tilanteissa. Asiakaspalvelun yhteydessä tietoja saatetaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Zendesk-palvelu).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköinen aineisto on rekisterissä suojattu nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla. Pääsy rekisteriin on rajoitettu vain palvelun toteuttamiseen osallistuville henkilöille.

9. Automaattinen päätöksenteko

Asiakkaan tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastella itseään koskevia, rekisteriin talletettuja tietoja, sekä saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Ulkopuolisia palveluntarjoajia lukuun ottamatta lähes kaikki tiedot ovat helposti asiakkaan saatavilla suoraan Imperiumi-palvelun web-käyttöliittymästä.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätarkkojen tai virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. Imperiumi-palvelussa edellä mainittu toteutetaan poistamalla henkilötiedot.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

9.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa.

9.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

10. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Haave Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta, jos henkilötietojen käyttöä ei samalla laajenneta. Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla Imperiumi-palvelun etusivulta.